2020Z-ARKO - ćwiczenia

Architektura komputerów - ćwiczenia

Prowadzone grupy

  • grupa 2, poniedziałki 9:45-10:30

  • grupa 6, wtorki 9:45-10:30

Organizacja zajęć

W ramach ćwiczeń do zdobycia jest 20 punktów według kryteriów określonych przez koordynatora przedmiotu:

  • 10 punktów - aktywność na zajęciach,

  • 10 punktów - referat (zgłoszenia do p. Daszczuka).

Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach.

Dodatkowe informacje i materiały do zajęć udostępniane są w zespole MS Teams przedmiotu.

Last updated