Prezentacje

Tematy prezentacji na zajęciach styczniowych

Prezentacje w zespołach dwuosobowych.

Czas prezentacji: 10 minut + 3 minuty na pytania.

Slajdy do prezentacji (maksymalnie 5 slajdów) proszę przesłać mailowo przed zajęciami.

Wyszukiwanie w tekście

  • 7 stycznia 2020 r. - grupy 103, 105

  • 14 stycznia 2020 r. - grupa 102

Algorytmy grafowe

  • 21 stycznia 2020 r. - grupy 103, 105

  • 28 stycznia 2020 r. - grupa 102

Last updated