Prezentacje

Tematy prezentacji na zajęciach styczniowych

Prezentacje w zespołach dwuosobowych.

Czas prezentacji: 10 minut + 3 minuty na pytania.

Slajdy do prezentacji (maksymalnie 5 slajdów) proszę przesłać mailowo przed zajęciami.

Wyszukiwanie w tekście

  • 7 stycznia 2020 r. - grupy 103, 105

  • 14 stycznia 2020 r. - grupa 102

Lp.

Temat prezentacji

Grupa 102

Grupa 103

Grupa 105

1

algorytm Knutha-Morrisa-Pratta

-

-

wolny

2

algorytm Boyera-Moore'a

-

-

-

3

algorytm Rabina-Karpa

-

-

wolny

4

algorytm Aho-Corasick

-

wolny

wolny

5

algorytm bitap (shift-and)

-

wolny

wolny

Algorytmy grafowe

  • 21 stycznia 2020 r. - grupy 103, 105

  • 28 stycznia 2020 r. - grupa 102

Lp.

Temat prezentacji

Grupa 102

Grupa 103

Grupa 105

1

algorytm Prima

-

-

-

2

algorytm Kruskala

-

wolny

-

3

algorytm Bellmana-Forda

-

wolny

-

4

algorytm Dijkstry

-

-

-

5

algorytm A*

-

-

-