2019Z-AISDI - ćwiczenia

Algorytmy i struktury danych - ćwiczenia

Prowadzone grupy

  • grupa 102, wtorki nieparzyste, 12:15-14:00

  • grupa 103, wtorki parzyste, 12:15-14:00

  • grupa 105, wtorki parzyste, 14:15-16:00

Organizacja zajęć

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie. W ramach ćwiczeń do zdobycia jest 20 punktów:

  • 15 punktów - kolokwium,

  • 5 punktów - aktywność, prezentacje, zadania domowe.

Punkty za aktywność przyznawane są za rozwiązywanie zadań w trakcie zajęć i aktywny udział w dyskusji (do zdobycia jeden punkt na spotkanie). Dodatkowo można zgłaszać rozwiązania zadań domowych. Maksymalnie można zgłosić trzy zadania domowe do oceny (każde za jeden punkt). Na dwóch ostatnich spotkaniach możliwe będzie również zaprezentowanie wybranego algorytmu przez zespoły dwuosobowe (dwa punkty do zdobycia dla każdego z prezentujących).

Lp.

Tematyka zajęć

1

lista, binarne drzewo poszukiwań (BST)

2

algorytmy sortowania

3

drzewa AVL, drzewa splay

4

kopce

5

kolokwium (planowe terminy: gr. 102 - 10 grudnia, gr. 103 i 105 - 17 grudnia)

6

wyszukiwanie wzorca w tekście - prezentacje

7

algorytmy grafowe - prezentacje

Dokładny zakres materiału obowiązującego na kolokwium zamieszczony jest na osobnej podstronie.

Zasady zgłaszania zadań domowych

Rozwiązania zadań należy zgłaszać przez udostępnienie repozytorium na wydziałowym serwerze GitLab i przydzielenie merge request prowadzącemu, analogicznie do zasad na laboratoriach. Merge request proszę zatytułować AISDI-HW X: Nazwisko, gdzie X jest kolejnym numerem zadania.

Termin na zgłaszanie zadań: do kolokwium

Do oceny można zgłosić maksymalnie trzy wybrane zadania domowe.

Last updated