2019Z-AISDI - laboratoria

Algorytmy i struktury danych - zajęcia laboratoryjne

Prowadzone grupy

  • grupa 108, piątki parzyste, 8:15-10:00

  • grupa 106, piątki parzyste, 10:15-12:00

Organizacja zajęć

Laboratoria polegają na rozwiązywaniu przedstawionych zadań w zespołach dwuosobowych. Łącznie za laboratoria do zdobycia jest 30 punktów, po 6 punktów za zadania realizowane na zajęciach 2-6. Do implementacji wykorzystywany jest język C++.

Kryteria oceniania

Styl kodu oceniany jest w sposób binarny: akceptowalny (0), niewystarczający (-1).

Poprawki wprowadzone do rozwiązania po zajęciach mogą podnieść punktację co najwyżej o 2 punkty.

Błędy dostępu do pamięci (odwoływanie się do nieważnego wskaźnika) traktowane są zawsze jako błędy o większym znaczeniu.

Zasady zgłaszania rozwiązań do oceny

  • Rozwiązania zadań laboratoryjnych muszą zostać zaprezentowane na konsultacjach prowadzącemu, do którego są Państwo przypisani w systemie USOS. Grupy mieszane mogą wybrać prowadzącego. Drugim prowadzącym laboratoria jest Waldemar Grabski.

  • Przy prezentacji zadania powinien być obecny cały zespół.

  • Na konsultacje należy zapisać się w kalendarzu (terminy udostępniane są na najbliższe dwa tygodnie).

  • Przy zapisywaniu się należy podać link do repozytorium na wydziałowym GitLabie ze zgłoszonym merge request sporządzonym według instrukcji o tytule AISDI-LAB X: Nazwisko1-Nazwisko2.

  • Zadania można zdawać do ostatnich zajęć laboratoryjnych. Proszę jednak uwzględnić mniejszą dostępność terminów pod koniec semestru.

Na pojedynczych konsultacjach możliwe jest ocenienie więcej niż jednego zadania, z tym że będzie to zależało od ilości uwag i dostępnego czasu. Zwłaszcza w takim przypadku proszę o wcześniejszy kontakt - część uwag postaram się przekazać na zasadzie code review przez GitLab.

Last updated