2019Z-AISDI - laboratoria
Algorytmy i struktury danych - zajęcia laboratoryjne

Prowadzone grupy

  • grupa 108, piątki parzyste, 8:15-10:00
  • grupa 106, piątki parzyste, 10:15-12:00

Organizacja zajęć

Laboratoria polegają na rozwiązywaniu przedstawionych zadań w zespołach dwuosobowych. Łącznie za laboratoria do zdobycia jest 30 punktów, po 6 punktów za zadania realizowane na zajęciach 2-6. Do implementacji wykorzystywany jest język C++.
Lp.
Tematyka zajęć
Ocenianie
1
zajęcia wstępne, zapoznanie ze środowiskiem
-
2
sortowanie
6 pkt.
3
drzewa
6 pkt.
4
kopce
6 pkt.
5
wyszukiwanie wzorca w tekście
6 pkt.
6
grafy
6 pkt.
7
termin rezerwowy (oddawanie zaległych zadań)
-

Kryteria oceniania

Punktacja
Wymagania względem rozwiązania
6 pkt.
poprawne i kompletne rozwiązanie zadania
5 pkt.
rozwiązanie kompletne z niewielkimi uchybieniami (wydajność, przypadki skrajne)
4 pkt.
nieliczne błędy implementacyjne o większym znaczeniu, schemat rozwiązania poprawny i kompletny, rozwiązanie wykazuje zrozumienie materiału
3 pkt.
realizacja części zadania, liczne błędy w implementacji
2 pkt.
realizacja małej części zadania, liczne błędy w implementacji
1 pkt
realizacja minimalnego zakresu funkcjonalności, bardzo liczne błędy w implementacji
0 pkt.
brak zgłoszonego rozwiązania
Styl kodu oceniany jest w sposób binarny: akceptowalny (0), niewystarczający (-1).
Poprawki wprowadzone do rozwiązania po zajęciach mogą podnieść punktację co najwyżej o 2 punkty.
Błędy dostępu do pamięci (odwoływanie się do nieważnego wskaźnika) traktowane są zawsze jako błędy o większym znaczeniu.

Zasady zgłaszania rozwiązań do oceny

  • Rozwiązania zadań laboratoryjnych muszą zostać zaprezentowane na konsultacjach prowadzącemu, do którego są Państwo przypisani w systemie USOS. Grupy mieszane mogą wybrać prowadzącego. Drugim prowadzącym laboratoria jest Waldemar Grabski.
  • Przy prezentacji zadania powinien być obecny cały zespół.
  • Na konsultacje należy zapisać się w kalendarzu (terminy udostępniane są na najbliższe dwa tygodnie).
  • Przy zapisywaniu się należy podać link do repozytorium na wydziałowym GitLabie ze zgłoszonym merge request sporządzonym według instrukcji o tytule AISDI-LAB X: Nazwisko1-Nazwisko2.
  • Zadania można zdawać do ostatnich zajęć laboratoryjnych. Proszę jednak uwzględnić mniejszą dostępność terminów pod koniec semestru.
Na pojedynczych konsultacjach możliwe jest ocenienie więcej niż jednego zadania, z tym że będzie to zależało od ilości uwag i dostępnego czasu. Zwłaszcza w takim przypadku proszę o wcześniejszy kontakt - część uwag postaram się przekazać na zasadzie code review przez GitLab.
Last modified 2yr ago
Copy link
On this page
Prowadzone grupy
Organizacja zajęć
Kryteria oceniania
Zasady zgłaszania rozwiązań do oceny