Kolokwium

Zakres materiału obowiązującego na kolokwium

Ćwiczenia 1

Przykłady implementacji struktur listowych dostępne są w repozytorium z materiałami do przedmiotu.

1.1 Tablica, std::array, std::vector

 • podstawowe operacje na tablicy/wektorze i ich złożoność:

  • dostęp,

  • wstawianie elementu (na końcu/w środku),

  • usuwanie elementu (z końca/ze środka),

  • wyszukiwanie elementu o określonej wartości

 • różnica między std::vector::size() a std::vector::capacity(),

 • wykorzystanie iteratorów

1.2 Lista jedno- i dwukierunkowa

 • podstawowe operacje na liście i ich złożoność:

  • dostęp,

  • wstawianie elementu,

  • usuwanie elementu,

  • wyszukiwanie elementu o określonej wartości

 • wyszukiwanie ze strażnikiem

1.3 Kolejka (FIFO), stos (LIFO)

 • pojęcie abstrakcyjnego typu danych (abstract data type, ADT),

 • kolejka i stos jako przykłady ADT,

 • implementacja funkcjonalności kolejki i stosu na bazie listy dwukierunkowej

1.4 Binarne drzewo poszukiwań (BST)

 • drzewo binarne, definicja, podstawowe własności,

 • binarne drzewo poszukiwań (binary search tree, BST):

  • podstawowe operacje i ich złożoność:

   • dostęp,

   • wyszukiwanie elementu,

   • wstawianie elementu,

   • usuwanie elementu

  • przechodzenie po węzłach drzewa:

   • in-order,

   • pre-order,

   • post-order

  • implementacja iteratora dla drzewa

Ćwiczenia 2

Przykładowe implementacje omawianych algorytmów sortowania dostępne są w repozytorium z materiałami do przedmiotu.

2.1 Algorytmy sortowania

Algorytmy:

 • sortowanie przez wybieranie (selection sort),

 • sortowanie przez wstawianie (insertion sort),

 • sortowanie bąbelkowe (bubble sort),

 • sortowanie szybkie (quicksort),

 • sortowanie przez scalanie (merge sort),

 • sortowanie przez kopcowanie (heapsort),

 • sortowanie kubełkowe (bucket sort)

Dla przedstawionych algorytmów:

 • implementacja,

 • złożoność czasowa (najlepsza, średnia, najgorsza),

 • złożoność pamięciowa,

 • stabilność

Ćwiczenia 3

3.1 Drzewa

 • drzewa BST zrównoważone i niezrównoważone,

 • rotacje drzew,

 • drzewa splay:

  • implementacja i złożoność obliczeniowa:

   • operacja splay,

   • wyszukiwanie elementu,

   • wstawianie elementu,

   • usuwanie elementu,

  • zastosowania drzewa splay, zalety i wady

 • drzewa AVL:

  • wysokość, współczynnik wyważenia,

  • operacje równoważenia drzewa AVL,

  • implementacja i złożoność obliczeniowa:

   • wyszukiwanie elementu,

   • wstawianie elementu,

   • usuwanie elementu

Ćwiczenia 4

Przykładowe implementacje omawianych kopców dostępne są w repozytorium z materiałami do przedmiotu.

4.1 Kopce

 • kolejka priorytetowa (priority queue, ADT),

 • kopiec binarny:

  • własność kopca min-heap, max-heap,

  • reprezentacja tablicowa kopca (implicit data structure),

  • implementacja i złożoność obliczeniowa operacji:

   • dostęp do najmniejszego elementu,

   • wstawianie nowego elementu,

   • usuwanie najmniejszego elementu,

   • budowa kopca:

    • metoda Williamsa (sukcesywne wstawianie elementów),

    • metoda Floyda (przywracanie własności kopca dla tablicy)

 • kopce d-arne:

  • 3-heap (ternary heap) i 4-heap (quaternary heap),

  • zalety i wady zastosowania arności wyższego rzędu,

 • kopiec dwumianowy:

  • kopiec dwumianowy jako przykład kopca złączalnego (mergeable heap),

  • własności kopca dwumianowego,

  • implementacja i złożoność obliczeniowa operacji:

   • dostęp do najmniejszego elementu,

   • wstawianie nowego elementu,

   • usuwanie najmniejszego elementu,

   • scalanie kopców

 • kopiec Fibonacciego:

  • implementacja i złożoność obliczeniowa operacji:

   • dostęp do najmniejszego elementu,

   • wstawianie nowego elementu,

   • usuwanie najmniejszego elementu,

   • scalanie kopców

Last updated