Karol J. Piczak
Search
K
Comment on page

Zadanie domowe #4

Do oceny można zgłosić maksymalnie trzy wybrane zadania domowe.
Materiały pomocnicze do zadania znajdują się w repozytorium na GitHub.
Nazwa repozytorium z rozwiązaniem: AISDI-HW 4: Nazwisko

Treść zadania

Dla podanego szablonu klasy kopca binarnego ReversibleHeap proszę zaimplementować metodę reverse(), która będzie przełączała działanie kopca pomiędzy wariantem min-heap i max-heap. Metoda powinna działać w miejscu (in-place) w czasie
O(n)O(n)
.
Dla zadania dopuszczalna jest tylko implementacja w C++ na podstawie załączonego szablonu.