Zadanie domowe #4

Do oceny można zgłosić maksymalnie trzy wybrane zadania domowe.

Materiały pomocnicze do zadania znajdują się w repozytorium na GitHub.

Nazwa repozytorium z rozwiązaniem: AISDI-HW 4: Nazwisko

Treść zadania

Dla zadania dopuszczalna jest tylko implementacja w C++ na podstawie załączonego szablonu.

Last updated