Zadanie domowe #1
Do oceny można zgłosić maksymalnie trzy wybrane zadania domowe.
Nazwa repozytorium z rozwiązaniem: AISDI-HW 1: Nazwisko

Treść zadania

Zaimplementuj operację usuwania węzła z binarnego drzewa poszukiwań.
Dopuszczalne są implementacje w językach C++, Python, Java.
Rozwiązanie powinno również zawierać przynajmniej podstawowy zakres testów weryfikujących poprawność implementacji.
Copy link