Zadanie domowe #1

Do oceny można zgłosić maksymalnie trzy wybrane zadania domowe.

Nazwa repozytorium z rozwiązaniem: AISDI-HW 1: Nazwisko

Treść zadania

Zaimplementuj operację usuwania węzła z binarnego drzewa poszukiwań.

Dopuszczalne są implementacje w językach C++, Python, Java.

Rozwiązanie powinno również zawierać przynajmniej podstawowy zakres testów weryfikujących poprawność implementacji.

Last updated