2020L-AISDI - laboratoria

Algorytmy i struktury danych - zajęcia laboratoryjne

Prowadzone grupy

  • grupa 201, piątki parzyste, 10:15-12:00

  • grupa 202, piątki nieparzyste, 10:15-12:00

  • grupa 203, piątki nieparzyste, 10:15-12:00

Zajęcia są prowadzone wspólnie z p. Waldemarem Grabskim.

Organizacja zajęć

Laboratoria polegają na rozwiązywaniu przedstawionych zadań w zespołach dwuosobowych. Łącznie za laboratoria do zdobycia jest 30 punktów, po 6 punktów za zadania realizowane na zajęciach 2-6. Do implementacji wykorzystywany jest język C++.

Kryteria oceniania

Styl kodu oceniany jest w sposób binarny: akceptowalny (0), niewystarczający (-1).

Poprawki wprowadzone do rozwiązania po zajęciach mogą podnieść punktację co najwyżej o 2 punkty.

Błędy dostępu do pamięci (odwoływanie się do nieważnego wskaźnika) traktowane są zawsze jako błędy o większym znaczeniu.

Last updated